سیدحامد حسینی به عنوان رئیس هیات قایقرانی شهرستان دیلم استان بوشهر منصوب شد