مسابقات قهرمانی جهان دراگون بوت – تایلند؛
تیم بانوان در 500 متر هشتم و تیم مردان نهم جهان شدند

کلاس های آنلاین
پرشیا