دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی با رئیس شبکه فن‌بازار ملی ایران