کسب یک مدال برنز دیگر در روز پایانی مسابقات ماراتن قهرمانی آسیا