دیدار مدیر کل ورزش و جوانان کردستان با علیرضا سهرابیان