فدراسیون قایقرانی ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید فخری‌زاده را محکوم می‌کند