تفاهم نامه همکاری فدراسیون قایقرانی و تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران