سرپرست هیات‌های قایقرانی لرستان و خراسان رضوی منصوب شدند