در راستای حمایت از تولید داخلی؛
هم‌نشینی رئیس فدراسیون قایقرانی با تولیدکنندگان لوازم قایقرانی