اسلام جاهدی: هدفم تکرار طلای آسیا و سپس کسب سهمیه پارالمپیک است