پایان کار قایقران‌های ایران در روز نخست رقابت‌های قهرمانی جهان