گفت و گو با اولین مدال آوران قایقرانی در بازیهای آسیایی