فروغ یاراحمدی به عنوان سرپرست هیات قایقرانی استان لرستان منصوب شد