احمد گنجی: زیرساخت‌های هیات کهگیلویه و بویراحمد را در دوران کرونا تکمیل کردیم