احمد گنجی رئیس هیات قایقرانی کهگیلویه و بویراحمد: پتانسیل میزبانی های بین المللی را داریم