دیدار مدیرکل ورزش و جوانان همدان با علیرضا سهرابیان