پیام تسلیت فدراسیون قایقرانی در پی درگذشت پیشکسوت شنا