محمدحسین همت‌یار: قایقرانان فارس علیرغم تجربه کم نتایج خوبی در مسابقات کشوری به دست آوردند