رئیس هیات قایقرانی استان یزد: برنامه ویژه ای برای سال آینده داریم