خسرو ابراهیمی: قایقرانی در مسیر پیشرفت است / بدنه قایقرانی سهرابیان را قبول دارد