هدیه کاظمی: قایقرانی در طول سال نیاز به حمایت اسپانسرها دارد