هدیه کاظمی: با امکانات و حمایت ادارات بندر شهید رجایی و شهید باهنر تمریناتم را دنبال می کنم

کلاس های آموزشی