هما خاتمی: لیگ باعث شکوفایی دوباره قایقرانی می‌شود