حسین خیرالهی: امیدواریم میزبان خوبی در مسابقات اسلالوم باشیم