حسین سینکایی: با همکاری همه دوستان، قایقرانی مازندران دوباره رونق خواهد گرفت