افشین فرزام: قایقرانان نسبت به کسب سهمیه بی تفاوت نیستند