انوش عباسی مربی تیم ملی کایاک زیر 23 سال و جوانان: در رشته آبهای آرام نیاز به پشتوانه سازی داریم