احداث پيست اسلالوم در دستور کار شهرداري مراغه قرار گرفت