برگزاري مسابقات هفته اول ليگ دسته يک آقايان ٢٥و٢٦ مهرماه در نوشهر