3 طلا، 1 نقره و 1 برنز حاصل تلاش قايقرانان در روز اول فينال