رشد قايقراني ايران مشهود است / سفري به ايران خواهم داشت / ورزشکاران ايران سال آينده به آلمان مي‌آيند