برگزاري ششمين دوره مسابقات کانوپولوي بانوان قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي در کرمانشاه ٣٠مهر تا ٣ آبان ماه