گيلان در رده جوانان و تهران در رده بزرگسالان قهرمان شدند