معاون فرهنگي وزارت ورزش از تلاش هاي زيست محيطي قايقرانان تقدير کرد