سومين و آخرين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي آقايان در بخش جوانان و بزرگسالان از ٢٧ ارديبهشت لغايت ١٢ خرداد در درياچه آزادي برگرار خواهد شد