هفتمين دوره مسابقات قايقراني شهرستان ديلم گراميداشت دهه مبارک فجر برگزار شد