برنامه خوبي براي حضور موفق در جاکارتا با حمايت مسئولان فدارسيون تنظيم کرديم/ يک اردو پيش از بازيهاي آسيايي در چين خواهيم داشت