تهران الف در بخش دختران و گيلان در بخش پسران قهرمان مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام