هفته نهم مسابقات ليگ برتر کانوپولوي آقايان برگزار شد