آمادگي خوبي داريم / براي کسب بهترين رنکينگ تمام تلاشمان را مي کنيم