به دنبال جبران نتيجه دور قبل هستم/ شرايط بازيهاي آسيايي کاملا متفاوت است