مسابقات رفتینگ قهرمانی جهان - ایتالیا؛
تيم رفتنيگ بانوان زير 19 سال کشورمان سوم جهان شد