به میزبانی بندرانزلی؛
دور جديد تمرينات تيم ملي کاياک جوانان برگزار مي شود