فاطمه کرمجانی ورزشکار تیم ملی آب‌های آرام:
علاقه ام به قايقراني موجب بازگشتم به دنياي ورزش حرفه اي شد/ کار دشواري در پالمبانگ پيش رو داريم