با قضاوت داوران فدراسیون قایقرانی در نوشهر؛
مسابقات قايقراني فرزندان پسر سازمان بنادر و دريانوردي برگزار مي شود