تيم هاي ملي ايران با 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز به کار خود پايان دادند