از حضورم در ترکيب بازي ها بسيار خوشحالم / همه تلاشمان را براي کسب بهترين نتيجه مي کنيم