تيم کانوپولو مردان با وجود باخت ۴- ۳ مقابل مالزي به عنوان تيم دوم به نيمه نهايي صعود کرد