مسابقات آبهاي آرام بازي‌هاي آسيايي – پالمبانگ؛ يک مدال نقره و دو برنز حاصل تلاش قايقرانان در روز نخست فينال