هفته اول مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان 30مهر به ميزباني هيات بابلسر برگزار خواهد گرديد.